Bảng tính toán bu lông neo chân cột

Việc tính toán bu lông neo chân cột chịu ảnh hưởng của một số yếu tố như mô hình liên kết chân cột thép, quy mô công trình, điều kiện thi công… Để công việc thiết kế được đơn giản hóa mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao, chúng ta có thể sử dụng bảng tính trong excel.

1 Vật liệu sử dụng để tính toán bu lông neo chân cột

Trong công tác tính toán bu lông neo chân cột, chúng ta cần làm rõ thông số của 2 loại cấu kiện, đó là thép bản đế và bu lông neo.

Đối với thép bản đế, chúng ta cần quan tâm đến 2 giá trị sau

  • f: Cường độ tính toán của thép chịu kéo, nén, uốn lấy theo giới hạn chảy;
  • fv: Cường độ tính toán chịu cắt của thép.

bảng tính bu lông neo chân cột

Đối với bu lông, bu lông dùng cho kết cấu thép phải phù hợp với các yêu cầu theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1916:1995.

  • ftb: Cường độ tính toán chịu kéo của bu lông, theo đó thì cấp độ bền của bu lông chịu lực phải từ 4.6 trở lên, còn với bu lông cường độ cao thì phải tuân theo các quy định riêng tương ứng;
  • fvb: Cường độ tính toán chịu cắt của bu lông. Ta có bảng công thức tính cường độ tính toán chịu cắt của bu lông tương ứng với các cấp độ bền như sau

bảng tính bu lông neo chân cột

  • fcb: Cường độ tính toán chịu ép mặt của bu lông;
  • Diện tích tiết diện tính toán của thân bu lông A;
  • Diện tích tiết diện thực của thân bu lông Abn;
  • Số lượng bu lông.

=> Học Autocad cơ bản và nâng cao uy tín nhất<=

2 Kiểm tra bền bản đế chân cột

Trong bài toán tính toán kiểm tra bản đế chân cột, chúng ta sẽ có công thức dưới đâybảng tính bu lông neo chân cột

Giá trị tính toán được cho là thỏa mãn nếu vế trái bé thua hoặc bằng vế phải. khi đó ta kết luận rằng bản đế đủ khả năng chịu lực.
=>Chia sẻ khóa học Autocad triển khai bản vẽ kiến trúc<=

3 Tính toán khả năng chịu cắt, ép mặt hoặc chịu kéo

Chúng ta hãy quan sát công thức trong ảnh. Giá trị tính toán được coi là thỏa mãn nếu vế trái bé thua hoặc bằng vế phải.

tính toán bu lông neo chân cột

Trong đó cần chú ý:

[N]min – giá trị nhỏ nhất trong các khả năng chịu lực của một bu lông tính theo công thức trên.

Các đại lượng khác chúng ta có thể xem tại các mục phía trên đã trình bày.

Link tải [bảng tính toán bu lông neo chân cột]

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết chia sẻ bảng tính toán bu lông neo chân cột tại [Diễn đàn học xây dựng]. Đây là bảng tính được chia sẻ miền phí, nên các bạn hãy kiểm tra lại tính chính xác của bảng tính trước khi sử dụng nhé.

=>Tự học thành thạo Autocad sau 20 ngày<=

Trả lời