Bản vẽ

Bản vẽ xây dựng là một thuật ngữ chuyên ngành, cung cấp các thông tin của công trình xây dựng một cách chi tiết để khách hàng và người xây dựng có thể hình dung một cách khái quát về công trình đó trên thực tế.